Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’: Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» (Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020)

Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’: Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» (Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020)

Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

 

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στην οποία ανήκει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Δικαιούχοι της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», σας προσκαλούν στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της, στο Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.00 πμ.

 

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ

Η πράξη «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2020) με εταίρους το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στην οποία ανήκει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, και το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, συνολικού προϋπολογισμού 820.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (INTERREG V-A). Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις, όπως την αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού/αερισμού, τη χρήση σύγχρονων μικροπεριβαλλοντικών προθηκών έκθεσης και την τοποθέτηση υλικών απορρόφησης/μείωσης αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Επίσης, οι εταίροι αναπτύσσουν ένα φορητό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του αέρα, με δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης του προσωπικού των Μουσείων σε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων επικίνδυνων ρύπων, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεθνή κλίμακα.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της πράξης από τους τέσσερεις Δικαιούχους του Προγράμματος Μουσεία ΙΙ. Επίσης θα παρουσιασθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες και Κανόνες ενός σύγχρονου Μουσείου της Λευκωσίας, της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Η ημερίδα θα κλείσει με την επίδειξη, για το κοινό, μετρήσεων αέριων ρύπων με ειδικά όργανα στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και παρουσίαση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί στο Μουσείο.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

10:00  Καλωσόρισμα: από κ. Χρίστο Κουκλιώτη, Γ.Δ. Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Χαιρετισμοί: από τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Υπεύθυνο του έργου, δρα  Μιχάλη Λαζαρίδη, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας του έργου, δρα Θεόδωρο Γλυτσό και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, δρα Μαρίνα Ιερωνυμίδου – Σολομίδου.

10:15 Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης, «Το Βυζαντινό Μουσείο και η πορεία βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών του»

10:30 Καθ. Κώστας Κώστα, ΤΕΠΑΚ «Η ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους»

10:40 Δρ Πέτρος Σάββα, ΤΕΠΑΚ, «Παρακολούθηση της συγκέντρωσης ρύπων στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου»

10:50 Αγησίλαος Καλουτσάκης, Αναπλ. Διευθυντής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, «Μουσεία στη Μεσόγειο: το παράδειγμα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης»

11:05 Δρ Θόδωρος Γλυτσός, Πολυτεχνείο Κρήτης, «Παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: Αποτελέσματα εντατικών μετρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων συνεχούς καταγραφής και έγκαιρης προειδοποίησης» 

11:15 Δρ Μιχάλης Λαζαρίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης, «Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και επίδραση σε ευαίσθητα οργανικά υλικά»

11:25 Συζήτηση

11:40 Διάλειμμα

12:00 Λουκία Χατζηγαβριήλ, Διευθύντρια Λεβεντείου Πινακοθήκης, «Λεβέντειος Πινακοθήκη – Περιβαλλοντικές Συνθήκες και Κανόνες»

12:15-12:45 Επίδειξη, για το κοινό, μετρήσεων αέριων ρύπων με ειδικά όργανα στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ από τους ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και παρουσίαση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί στο Μουσείο από τον κ. Μαρίνο Ιωάννου, Powermind solutions Ltd.

 

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας σε pdf εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post