Κυριακή των Βαϊων Εσπέρας, Μεγάλη Δευτέρα Ορθρος (Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θεόδουλου Καλλίνικου)

Κυριακή των Βαϊων Εσπέρας, Μεγάλη Δευτέρα Ορθρος (Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θεόδουλου Καλλίνικου)

Η Α’ πλευρά του Δίσκου “Μεγάλη Εβδομας” (KRP 1 EMI, άγνωστης ημερομηνίας) επιμέλεια Θεόδουλου Καλλίνικου (πρωτοψάλτη καθεδρικού ναού, διευθυντή της σχολής βυζαντινής μουσικής)

 

1. Κρούσης κωδώνων
2. Ομιλητής
3. Αλληλούια
4. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…
5. Αίτησις
6. Τα Πάθη τα Σεπτά
7. Η αχώρητος Θεού κατάβασις
8. Ο Ιακωβ ωδύρετο (Κοντάκιον)
9. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός
10. Εμεγάλυνας Χριστέ
11. Αφορώντας εις εμέ
12. Αίτησις
13. Τον Νύμφωνά σου βλέπω
14. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον
15. ΕΡχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος
16. Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος
17. Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω

Print Friendly, PDF & Email

Share this post