Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος: Αγρυπνία 23 Φεβρουαρίου 2018

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος: Αγρυπνία 23 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση – Αγρυπνία

Το Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι η καθιερωμένη αγρυπνία που τελείται στον ομώνυμο Ναό του Ιδρύματος, θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής, 23 Φερουαρίου 2018, εορτή της Α΄ και Β΄ εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και το θαύμα των Κολλύβων από τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα.

Η Ακολουθία θα αρχίσει στις 7:00 μ.μ. με τους  Α΄ Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Αγρυπνία θα τελειώσει γύρω στις 1.00 μετά τα μεσάνυκτα.

Εκ του Ιδρύματος Αγίου Νεκταρίου, Λευκωσία.

*******************************************

Πρωτοβουλίᾳ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου Λευκωσιάτου καί εὐσεβῶν χριστιανῶν, συνεστήθη τό ἔτος 1969 τό ῞Ιδρυμα «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». Στεγάζεται εἰς ἰδιόκτητον οἴκημα ἐπί οἰκοπέδων, τά ὁποῖα προσέφερεν ὁ ἀείμνηστος ῾Ιδρυτής αὐτοῦ. ᾿Εντός τοῦ οἰκήματος αὐτοῦ ὑπάρχει μικρός Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τῆς ῾Αγίας Φιλοθέης, καί Αἴθουσα ῾Ομιλιῶν. ῎Εναντι τοῦ οἰκήματος τοῦ ῾Ιδρύματος, τῇ πρωτοβουλίᾳ καί φροντίδι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀνηγέρθη περικαλλής βυζαντινός Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ προστάτου αὐτοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου, καί Παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου Στυλιανοῦ.

Διά τήν ἐπίτευξιν τῶν στόχων τοῦ ῾Ιδρύματος, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται ὡς ἔμπρακτος ἐφαρμογή τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, λειτουργοῦν·

  1. Στέγη ὑπερηλίκων, δυνατότητος 66 κλινῶν.
  2. Παιδικός Σταθμός, δυνατότητος φροντίδος 85 παιδιῶν, καί
  3. Βιβλιοπωλεῖον.

Διά δέ τῶν λατρευτικῶν συνάξεων, τῶν θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων, παρέχονται εἰς τά μέλη, τούς τροφίμους, τούς φίλους καί τούς συνεργάτας τοῦ ῾Ιδρύματος εὐκαιρίαι διά τόν πνευματικόν αὐτῶν καταρτισμόν.

Μερίμνῃ τοῦ ῾Ιδρύματος, ἐκδίδεται μηνιαῖον Δελτίον, περιέχον ὕλην θρησκευτικήν, μορφωτικήν κ.ἄ., τό ὁποῖον ἀποστέλλεται εἰς τά μέλη, τούς φίλους καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ.

Τό ῞Ιδρυμα διοικεῖται ὑπό ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. ᾿Αθανάσιος, καί στελεχοῦται ὑπό ὁμάδος ᾿Αδελφῶν τῆς στενῶς συνεργαζομένης μετά τοῦ ῾Ιδρύματος γυναικείας ᾿Αδελφότητος «ΦΙΛΟΘΕΗ».

Διεύθυνσις· Τ.Θ. 21453, 1509 Λευκωσία. Τηλ. 22330273 ἤ 22330274. Τηλεομοιότυπον 22335069.

᾿Εφημέριος· Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης. Τηλ. ῾Ιεροῦ Ναοῦ 22332548.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post