Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών

Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών

Οἱ Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καί κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Σκοπός αὐτῶν εἶναι ἡ χριστιανική, ἐθνική, πνευματική, πολιτιστική, ἀντιαιρετική καί φιλανθρωπική προσφορά τῶν μελῶν αὐτῶν εἰς τήν κοινωνίαν καί ἡ ζωντανή μαρτυρία τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν ἐντός αὐτῆς, μέ κέντρον τήν ἐνορίαν, καί ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς. Διά τάς συλλογικάς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστική ᾿Επιτροπή. Πρόεδρος· ᾿Ορθοδοξία Καλογήρου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post