Ίδρυμα Μακαρίου

Αναστολή λειτουργίας Βυζαντινού Μουσείου και Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ ανακοινώνει ότι τόσο το Βυζαντινό Μουσείο όσο και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό μέχρι το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020, στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού. (περισσότερα…)

Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’: Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» (Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020)

Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020   Το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, (περισσότερα…)

Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου

Στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, δίπλα απο το Παγκύπριο Γυμνάσιο στις οδούς Αγίου Ιωάννου και Θησέως, σ’ ένα συναρπαστικό χώρο δώδεκα αιθουσών, στεγάζονται τα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του αρχαιότερου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου (Ελληνική Σχολή, 1812 - Παγκύπριον Γυμνάσιον, 1893). Με τη συλλογική προσπάθεια του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας εξασφαλίστηκε στον πιο πάνω χώρο η κατάλληλη στέγη για τα μουσειακά εκθέματα του Σχολείου. Το εγχείρημα της μεταστέγασης των μουσειακών συλλογών του Παγκυπρίου Γυμνασίου στήριξε επίσης το ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, μέσω γενναιόδωρης χορηγίας. (περισσότερα…)

Καλλινίκειο

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου εγκαινιάστηκε στις 3 Ιουλίου 2009. Φέρει το όνομα του σπουδαίου αγιογράφου και μεγάλου ευεργέτη του Δήμου Αθηένου Μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Οι τρεις Συλλογές που παρουσιάζει, Αρχαιολογική, Εκκλησιαστικής Τέχνης και Εθνογραφική, αφηγούνται όψεις της ιστορίας, της θρησκευτικής παράδοσης και του πολιτισμού της Αθηένου ως μία μικρογραφία της Κύπρου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. (περισσότερα…)