1ο Φιλολογικό Συνέδριο του Δήμου Λευκονοίκου με θέμα: “Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός Οικονομίδης”