ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ

Συνάντηση τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Συνάντηση τῆς Ὑποεπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν

Τήν δεύτερη θεσμοθετημένη συνάντηση της εἰχε ἡ ὑποεπιτροπή Ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καί Κοινωνία (Ε.Ε.Κ.) τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν στήν Λευκωσία μεταξύ 4 - 7 Ὀκτωβρίου 2012. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν θεολόγο κ. Γεώργιο Ἰωάννου. (περισσότερα…)

Eγκαίνια ἔκθεσης φωτογραφίας

Ἔκθεση φωτογραφίας καὶ συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς στὴν Πράγα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Στόν ὀρθόδοξο μητροπολιτικό ναό τῆς Πράγας τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τελέστηκαν μετὰ ἀπό ἀρχιερατικό συλλείτουργο, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρου καί τοῦ Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου τήν Κυριακὴ 7 Ὀκτωβρίου, τά ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης φωτογραφίας μέ περιεχόμενο τήν συνεχιζόμενη καταπάτηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπό τίς τουρκικές κατοχικές δυνάμεις καί τό κατοχικό καθεστώς: Ἡ ἔκθεση ἐντάσσεται μέσα στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατά τήν διάρκεια τῆς κυπριακῆς Προεδρίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου. (περισσότερα…)

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Νεαπόλεως

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ἐγεννήθη τὴν 16ην Ἀπριλίου 1966 εἰς τὸ χωρίον Πέρα Ὀρεινῆς Λευκωσίας. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του ἀπὸ τὸ Λύκειον «Ἐθνομάρτυρος Κυπριανοῦ» Στροβόλου τὸ 1984, ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουράν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπελύθη τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1986. Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τὸ Τμῆμα Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. (περισσότερα…)

Χειροτονία και Ενθρόνιση Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Χειροτονία και Ενθρόνιση Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Το Σαββάτο 29 Μαρτίου 2008 έγινε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη η τελετή του  Μηνύματος για την εκλογή του εψηφισμένου Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Την επομένη μέρα, την Κυριακή 30 Μαρτίου, χειροτονήθηκε σε Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας. Η χειροτονία του τελέστηκε στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Παλουριωτίσσης στη Λευκωσία, προϊσταμένου της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. (περισσότερα…)