Ναοί / Ενορίες

Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Μάρκου (Ἀρχαγγέλου)

Ἐφημέριος: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαὴλ (τηλ.: 22358880). Ψάλται: Μιχάλης Τζιωρτζῆς, Σταῦρος Σταυρινίδης καὶ Γεώργιος Κοκῆ. Ἐπίτροποι: Ἀλέκος Ἰωάννου, Θεόφιλος Παναγιωτίδης, Φοῖβος Πρωτοπαπᾶς, Ἀνδρέας Λυτρίδης, Κώστας Παφίτης καὶ Μαρία Λουκᾶ. (περισσότερα…)

Ἱερὸς Ναὸς Ἀγίας Παρασκευῆς (Λευκωσίας)

Εφημέριος: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου (τηλ.: 22350519). Ψάλται: Χαράλαμπος Παπαδάμου καὶ Παναγιώτης Δημοσθένους. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου, Γεώργιος Βορκᾶς, Σάββας Σαββίδης, Χριστόδουλος Εὐθυμίου, Ἀνδρέας Χουβαρτᾶς καὶ Κώστας Κωνσταντινίδης. (περισσότερα…)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Φανουρίου (Ἀκροπόλεως)

  Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ψάλτης: Πέτρος Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου.   Ο βίος και λαϊκές παραδόσεις περί του Αγίου Φανουρίου  

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀντωνίου (Λευκωσίας)

 Περισσότερα για τον ιερό ναό διαβάστε στο αφιέρωμα του περιοδικού Πρωτεύουσα   Προϊστάμενος: Πρωτ. Σταῦρος Καραπατάκης (τηλ.: 22316238). ᾿Εφημέριοι: Οἰκον. Σάββας Π/Ἰακώβου (τηλ.: 22427812), Οἰκον. Ἀντώνιος Αὐγουστῆ (τηλ.: 99512359)  καὶ Πρεσβ. Ἰωάννης Τζάβλας (τηλ.: 96533499). Διάκονος: Neculai Busuioc (τηλ.: 96488443). Ψάλται: Σωτήριος Στεφανίδης καὶ Κύπρος Παφίτης. Ἐπίτροποι: Λεωνίδας Τοφαρίδης, Ἀνδρέας Χατζημάρκου, Κυριάκος Μαριάννης, Σάββας Ἀγρότης  καὶ Ἀνδρόνικος Ἀνδρονίκου. (περισσότερα…)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Προϊστάμενος:  Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: 99584238) Ἐφημέριος: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου (99482486). Ψάλται: Στυλιανὸς Ἰωαννίδης,  Ἀντώνιος Φιακᾶς, Σάββας Φιακᾶς, Λάμπρος Λάμπρου καὶ Γεώργιος Σαμανῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Δέσποινα Χριστοφόρου, Μίκης Χριστοφορίδης, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Ρένα Σιαλίδου,  Μιχάλης Μιχαήλ καὶ  Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου. (περισσότερα…)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (Λατσιών)

᾿Εφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ (τηλ.: 22481152) καὶ Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου (τηλ.: 99220940). Διάκονος: Φανούριος Πρίμας (τηλ.: 99789837). Ψάλται: Σῶζος Χαραλαμπίδης καὶ Βαρνάβας Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ, Μιχάλης Ἀντωνίου, Μάριος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Μιχαήλ, Κυριάκος Ἴνιος, Ἀνδρούλλα Σωτηρίου, Νῖκος Ἰωνᾶ καὶ Μιχάλης Παπαβαρνάβα. (περισσότερα…)