Θεολογικά κείμενα

Ποιό είναι το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως του Λαζάρου

Του Γ.Β.Μαυρομάτη   Ο λόγος σε τέτοια σοβαρά και μεγάλα θέματα ανήκει πάντοτε στους Πατέρες της Εκκλησίας, που έγραψαν θεόπνευστα. Έτσι, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης παίρνοντας αφορμή από τον λόγο του Κυρίου, που χαρακτηρίζει τον Λάζαρο φίλο Του, λέει πως στο πρόσωπο του Λαζάρου όλοι οι άνθρωποι ονομάζονται φίλοι Του και συμφιλιώνονται μαζί Του, όταν φυσικά το θέλουν. Λέει επί λέξει ο άγιος Θεόδωρος. (περισσότερα…)

Άγιος Γαβριήλ, ο παιδομάρτυρας του Ζβιέρκι στην περιοχή του Μπιαλιστόκ της Πολωνίας (11 Απριλίου)

Ο Παιδομάρτυρας Γαβριήλ γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου το 1684, στο χωριό Ζβιέρκι, δίπλα στο Ζαμπλούδουβ – περίπου 10 χλμ. από το Μπιαλίστοκ. Προερχόταν από ευλαβή οικογένεια χωρικών. Οι γονείς του, ο Πέτρος και η Αναστασία Γόβδελ, κρατούσαν την πίστη των προγόνων τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των δύσκολων ημερών – όταν η ουνία του Μπρέστ κυριαρχούσε στην περιοχή. (περισσότερα…)

Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον τῆς Κυριακῆς Ε΄ Νηστειῶν

Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Μουσουρούλη   Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον Τό Αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ (2η ὁμιλία) «Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ... καθαριεῖ τήν συνείδησιν ὑμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων» (Ἑβρ. δ΄14) «Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ... καθαριεῖ τήν συνείδησιν ὑμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων» Οἱ ἑβδομάδες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς διαδέχθηκαν ἡ μία τήν ἄλλη καί χωρίς νά τό καταλάβουμε βρισκόμαστε ἤδη σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Τήν Ἑβδομάδα κατά τήν ὁποία θά προσκυνήσουμε, κάτω ἀπό ἐντελῶς ἔκτακτες καί ἰδιότυπες συνθῆκες τά ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό σημερινό ἀποστολικό [...]

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ Μυστήριο τοῦ μεγάλου καὶ Μυστικοῦ Δείπνου, ποὺ ἵδρυσε καὶ τέλεσε πρῶτος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα (Παρασκευή). Αὐτὸ τὸ Μυστήριο παρέδωσε ὁ Κύριος στὴν Ἐκκλησία Του γιὰ νὰ τελεσιουργεῖται σὲ κάθε θεία Λειτουργία. (περισσότερα…)

Ακάθιστος ύμνος: Η Παναγία βοηθός και συμπαραστάτης στις θλίψεις μας

Ἀκάθιστος ὕμνος Ἡ Παναγία βοηθός καί συμπαραστάτης στίς θλίψεις μας (Κανών τοῦ Ἀκαθίστου, Ὠδή ζ´Καί νῦν) «Σῶσον τούς θλίψεσι βυθιζομένους ἡμᾶς» (περισσότερα…)

Ομιλία στον Απόστολο της Κυριακής Δ’ Νηστειών

Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Μουσουρούλη Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν Ὁμιλία εἰς τόν Ἀπόστολον Τά βλέμματα στόν οὐρανό Α. Ὁ μισθός τῆς ὑπομονῆς Β. Ἀνοικτοί οἱ οὐαρανοί Ὅπως ἔχουμε πεῖ καί ἄλλοτε ἀπό τή θέση αὐτή, Μακαριώτατε,τά ἀποστολικά ἀναγνώσματα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς εἶναι παρμένα ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Σέ ἀρκετά σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος προβάλλει ὡς πρότυπο πρός μίμηση τόν δίκαιο Ἀβραάμ, τόν πατριάρχη τῆς πίστεως, τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀδιάκριτης ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀπέραντης ὑπομονῆς. Ἔτσι λοιπόν καί στό σημερινό μας ἀνάγνω-σμα τονίζει τήν πίστη τοῦ δικαίου στίς ὑποσχέσεις [...]

«Ἀνοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται Πνεύματος» (Λόγος στην Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών)

Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Μουσουρούλη Ἀκάθιστος ὕμνος Ὕμνους στήν Παναγία μας (Ὁ εἱρμός τῆς α´ Ὠδῆς ) «Ἀνοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται Πνεύματος» Μέ αὐτά τά λόγια ἀρχίζει τό πρῶτο τροπάριο τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, πού ψάλλουμε τήν περίοδο αὐτή στούς ναούς μας πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κανόνας εἶναι ἕνας ἰδιαίτερος καί αὐτοτελής λατρευτικός ὕμνος, πού ἀποτελεῖται ἀπό μικρότερα τμήματα, τίς ὠδές. Τό πρῶτο τροπάριο κάθε ὠδῆς λέγεται εἱρμός καί πάνω σ᾽αὐτό, στή μουσική καί τό μέτρο τοῦ ὕμνου αὐτοῦ ψάλλονται καί τά ὑπόλοιπα τροπάρια τῆς ὠδῆς. Οἱ εἱρμοί λοιπόν τοῦ Ἀκαθίστου [...]

Ακάθιστος ύμνος

«Χαῖρε ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα»

Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ «Χαῖρε ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα» Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ἕνα ποίημα πρὸς τὴν Παναγία. Εἶναι ὁ ὡραιότερος ὕμνος ποὺ γράφτηκε γι’ αὐτήν. Ἀπὸ ἄποψι καλλιτεχνικὴ ἀποτελεῖ ἕνα ἀριστούργημα ποιήσεως. Ὁ ποιητὴς τοῦ ὕμνου, ποὺ ἀπὸ ταπεινοφροσύνη μᾶς ἀπέκρυψε τὸ ὄνομά του, ἐπιστράτευσε ὅλη του τὴν τέχνη, καὶ μὲ εἰκόνες, παρομοιώσεις, ἀντιθέσεις καὶ ἄλλα ποιητικὰ σχήματα προσπάθησε νὰ ἐγκωμιάσει τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Κι αὐτὸ διότι ἡ Παναγία εἶναι τὸ ἁγιώτερο πλάσμα ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος, τὸ τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸ πρόσωπο ἐκεῖνο ποὺ [...]

Ο Άγιος που μου φωνάζει αυτές τις μέρες

Οι τελευταίες μέρες ήταν για μένα μία πολύ δύσκολη περίοδος, από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Παντού επικρατεί η ανησυχία, η αμφιβολία, η ταραχή. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα για το πόσο θα κρατήσει αυτή η πανδημία, αν τελικά θα καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε και πότε. Και το επιστέγασμα; (περισσότερα…)